Για μια ριζοσπαστική δημοκρατία. Συνταγματισμός, Πολιτεία και Πολιτική στο έργο του Δημήτρη Θ. Τσάτσου

Κατηγορία: Επίκαιρα Ζητήματα

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ,  Για μια ριζοσπαστική δημοκρατία. Συνταγματισμός, Πολιτεία και Πολιτική στο έργο του Δημήτρη Θ. Τσάτσου,  Πρόλογοι ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και ΞΕΝΟΦΩΝ Ι. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009, 342 σελ.

Δεσμευμένοι Συνδυασμοί και Σύνταγμα. Ερμηνευτικές αποσαφηνίσεις της ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας

Κατηγορία: Επίκαιρα Ζητήματα

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ - Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Πρόλογος Δ. Τσάτσος,  Δεσμευμένοι Συνδυασμοί και Σύνταγμα. Ερμηνευτικές αποσαφηνίσεις της ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας,  εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008

Πολιτικό Σύστημα και Διεθνείς Σχέσεις. Η ελληνική περίπτωση μέσα από τη συγκριτική προοπτική

Κατηγορία: Επίκαιρα Ζητήματα

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ,  Πολιτικό Σύστημα και Διεθνείς Σχέσεις. Η ελληνική περίπτωση μέσα από τη συγκριτική προοπτική ,  Πρόλογος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007, σελ. 510