ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Posted in Uncategorised

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επιθυμεί να προσλάβει ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (πλήρης απασχόληση)

 

Απαραίτητα προσόντα:

• Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών

• Άριστη γνώση υπολογιστών (τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης)

• Αρχειοθέτηση και γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης (διοργάνωση εκδηλώσεων, διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οργάνωση ταξιδιών)

• Άριστη χρήση του MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)

• Διαχείριση των ηλεκτρονικών μέσων και δικτύων προβολής

• Πολύ καλή γνώση αγγλικών

• Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί η εμπειρία στη διόρθωση - επιμέλεια κειμένου

• Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 ετών

• Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με e-mail στο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ARISA: Assessing the risk of isolation of suspects and accused

Posted in The centre

 

 

 

 Project Logo Competition

  Terms of Reference  

Background

Despite the obligation of criminal justice authorities to strictly observe the presumption of innocence, suspects and accused are always subject to certain restrictions and consequences during the criminal proceedings, most of which affect their personal and social sphere. All of these restrictions have their legitimate purposes: some are aimed to facilitate the investigation (seizure of objects to serve as evidence), some prevent absconding or re-offending (remand measures), some protect the victims (restraining order). Information about the criminal proceedings is also often publicly released or shared with the media, which further affects the lives of suspects and accused. These measures and restrictions can have certain negative consequences for suspects and accused: loss of job or income, additional expenses, loss of social benefits, worsened relations with family and community, etc. These consequences need to be taken into account and properly assessed by the criminal justice authorities together with the evaluation of other factors like the risk of absconding or re-offending.

 

TOOLKIT FOR EQUALITY: CITY POLICIES AGAINST RACISM

Posted in The centre

In the framework of the project «Anti-Discrimination Policies Successfully Implemented – ADPOLIS», we present the Toolkit for Equality, a toolkit designed specifically for local authorities with the aim to provide detailed guidance on implementation and evaluations of policies. The toolkit is accessible at www.eccar.info/eccar-toolkit-equality

Attachments:
Download this file (Toolkit flyer_GR.pdf)Toolkit flyer_GR.pdf[ ]236 Kb
Download this file (Toolkit-Flyer_ENG.pdf)Toolkit-Flyer_ENG.pdf[ ]226 Kb

Working conference: Charter of fundamental rights and judicial practice

Posted in Conferences

The Centre for European Constitutional Law, in cooperation with Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights in Austria, the Austrian Federal Ministry of Justice, Instituto di Studi Giuridici Internazionali (CNR-ISGI, Rome), Institute for Law and Society (INPRIS, Warsaw) and the Croatian Ombudsman Office (Zagreb), is currently implementing the project “Judging the Charter”.