Κράτος Πρόνοιας
Search Keyword: Total 32 results found.
Tag: Κράτος Πρόνοιας Ordering

Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2008

(Μελέτες)

ΠερίοδοςΙούλιος 2009 - Αύγουστος 2009ΠρόγραμμαΥπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Μεταναστευτικής ΠολιτικήςΑντικείμενοΣκοπός της μελέτης ήταν να παρουσιάσει τις σημαντικές εθνικές (πολιτικές, νομικές, διοικητικές) εξελίξεις στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου και να προβεί σε τεκμηριωμένη παρουσίαση τόσο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και της επίδρασης των ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα.Φορείς εκτέλεσης του έργου

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα

Κωδικοποίηση προνοιακής νομοθεσίας και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα άτομα με αναπηρία - Ελλάδα

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΜάιος 2003 - Μάιος 2004ΠρόγραμμαΥπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ΑντικείμενοΑντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και διοικητικής πρακτικής του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας που αφορά άτομα με αναπηρία, όπως αυτό εξειδικεύεται από την άσκηση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και των φορέων του δημοσίου τομέα που σχεδιάζουν ή παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και αντίστοιχες παροχές. Φορείς εκτέλεσης του έργουΤην ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Καταγραφή και Θεσμικό Πλαίσιο των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα – Οι προϋποθέσεις σύνδεσης αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΔεκέμβριος 1999 - Φεβρουάριος 2000ΠρόγραμμαΥπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΑντικείμενοΠρωταρχικός στόχος της μελέτης ήταν η καταγραφή του υφιστάμενου πλαισίου παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης παρέμβασης για τον ορθολογικό συντονισμό της αρχικής και της συνεχιζόμενης κατάρτισης. Επιχειρήθηκε, έτσι, η δημιουργία μιας σύνθετης βάσης δεδομένων που θα αξιοποιηθεί από τους σχεδιαστές πολιτικής, εν όψει του προγραμματισμού των ενεργειών ανθρωπίνων πόρων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006). Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης εξυπηρετεί ουσιαστικά τις ανάγκες σχεδιασμού των νέων δράσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς καταγράφει τους υφι-στάμενους φορείς παροχής των σχετικών υπηρεσιών, αποτελώντας επομένως προκαταρκτικό μηχανισμό για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.Φορείς εκτέλεσης του έργουΤην ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok