Εκτύπωση

Monthly data collection on the current migration situation in the EU

Κατηγορία: Μελέτες

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ως εθνικό σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (FRANET) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency on Fundamental Rights – FRA) έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: “Monthly data collection on the current migration situation in the EU”.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η συλλογή στοιχείων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την κατάσταση των νεοεισερχόμενων προσφύγων και των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή ‘Ένωση. Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται η μηνιαία επισκόπηση της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα, με έμφαση στα χαρακτηριστικά του νεοεισερχόμενου πληθυσμού, στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται στα κύρια σημεία διέλευσης, στη διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήματος ασύλου, αλλά και στην εφαρμογή μέτρων όπως η διοικητική κράτηση και η αναγκαστική ή εθελούσια επιστροφή στις χώρες καταγωγής.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok