Εκτύπωση

Υποστήριξη των Συνταγματικών Θεσμών στην Αλβανία

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Περίοδος
Οκτώβριος 1998 - Οκτώβριος 2001

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Η πρωτοβουλία αυτή αφορούσε τη μεταφορά θεσμικής τεχνογνωσίας, τη συγκρότηση ενός “παρατηρητηρίου” (observatory) για τις συνταγματικές εξελίξεις και την εκπόνηση συγκεκριμένων προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με Αλβανούς εμπειρογνώμονες, κρατικούς λει-τουργούς και κυβερνητικούς παράγοντες, σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας. Η επιστημονική συνδρομή και η τεχνική βοήθεια προσφέρθηκαν με τη διοργάνωση σεμιναρίων.

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok