Εκτύπωση

Ελληνοβουλγαρική Συνεργασία για το Περιβάλλον

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Περίοδος
Ιανουάριος 2000 - Αύγουστος 2000

Πρόγραμμα
EU DG Environment XI

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αφορούσε τη μεταφορά θεσμικής τεχνογνωσίας στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας. Αποσκοπούσε στην εκπόνηση προτάσεων νομοθετικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων και στη σταδιακή εναρμόνιση του βουλγάρικου δικαίου περιβάλλοντος με το Ευρωπαϊκό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα περιβαλλοντικά προβλήματα διασυνοριακού χαρακτήρα.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok