Εκτύπωση

ENABLE - Enabling dematerialized access to information and assets for judicial enforcement of claims in the EU

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Δικαστικών Επιμελητών (Union Internationale des Huissiers de Justice et officiers Judiciares) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο : “ ENABLE - Enabling dematerialized access to information and assets for judicial enforcement of claims in the EU ”.
Το έργο αποσκοπεί στη διερεύνηση λύσεων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης με στόχο την ανταλλαγή πληροφόρησης και ρεαλιστικών συνθηκών για την ασφαλή πρόσβαση σχετικά με την δικαστική επιβολή απαιτήσεων στην ΕΕ. Εστιάζει στον εντοπισμό, την τεκμηρίωση και την άρση των υφιστάμενων εμποδίων για την ανεύρεση λύσεων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και την επιβολή απαιτήσεων που εκτελούνται από δικαστικούς υπαλλήλους.
Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
- Ενημερωμένος κατάλογος των πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης επί άυλων ανταλλαγών πληροφόρησης σε οκτώ κράτη μέλη
- Αξιολόγηση των ακολουθούμενων πολιτικών σε οκτώ κράτη μέλη, πιλοτικά
- Προσδιορισμός εμποδίων και καλών πρακτικών
- Ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών για την προώθηση και διαμόρφωση κοινών πολιτικών
- Αξιολόγηση των επιπτώσεων και του κόστους αυτών των λύσεων
- Τεχνικές προδιαγραφές των προτεινόμενων λύσεων

Δράσεις:
Συλλογή δεδομένων και ανάλυση, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και διαμόρφωση σεναρίων για το μέλλον, διάδοση των δραστηριοτήτων.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok