Εκτύπωση

JUSTICE FOR WOMEN Towards a more effective rights protection and access to judicial procedures for victims of crimes

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (www.cecl.gr) σε συνεργασία με τους Asociatia Pro Refugiu στην Ρουμανία, Association Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidaria στην Ισπανία, Center for the Study of Democracy στην Βουλγαρία, Association Demetra στην Βουλγαρία και Coalition for Civil Liberties and Rights στην Ιταλία, υλοποιεί το πρόγραμμα “Justice for Women - Towards a more effective rights protection and access to judicial procedures for victims of crimes”, ή "Δικαιοσύνη για τις γυναίκες - Προς την αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα εγκλημάτων".


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο 2018 έως τον Απρίλιο 2020.


Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση της ικανότητας των νομικών σε όλη την Ευρώπη ώστε να αντιμετωπιστεί ο χαμηλός αριθμός αναφορών υποθέσεων και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ασφαλιστικών μέτρων, η απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στην οικονομική αποζημίωση, καθώς και να προωθηθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στρατηγικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.


Στο παραπάνω πλαίσιο το πρόγραμμα θα προχωρήσει σε μια σειρά δράσεων, συμπεριλαμβανομένων διακρατικών και εθνικών ομάδων εργασίας εμπειρογνωμόνων, κατάρτισης κοινού εγγράφου στρατηγικής για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, κατάρτιση οδηγού σχετικά με τους δείκτες και τα πρότυπα για την αξιολόγηση και αποκατάσταση της ζημίας μέσω αποζημίωσης, εκπαιδευτικά εργαστήρια και συνέδρια σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ισπανία, Βουλγαρία και Ιταλία.


Το έργο αναμένεται να ωφελήσει ένα μεγάλο αριθμό δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων, αστυνομικών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων υποστήριξης θυμάτων, καθώς και τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

 

Ενημέρωση (Μάης 2019):  

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου συμμετείχε σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων που έλαβε χώρα στις 10 Μαΐου 2019 στη Μαδρίτη, όπου συζητήθηκε το υφιστάμενο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο καθώς και η δικαστική πρακτική σε σχέση με την αντιμετώπιση των γυναικών-θυμάτων βίας. Συγκεκριμένα συζητήθηκε η συγγραφή οδηγού που θα περιλαμβάνει δείκτες και πρότυπες διαδικασίες για την αξιολόγηση της ζημίας, εξασφαλίζοντας δίκαιη αποζημίωση σε γυναίκες θύματα εγκλημάτων. Ο οδηγός θα δημοσιευθεί τον Οκτώβριο 2019.

   

 

Ενημέρωση (Σεπτέμβρης 2019): Οδηγός Αποζημίωσης/Χρηματικής Ικανοποίησης (Financial Compensation Guide)

Η αποζημίωση των γυναικών που πέφτουν θύματα βίας είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση της οικονομικής επίδρασης της εγκληματικής πράξης στο θύμα, όπως τυχόν ιατρικές δαπάνες ή απώλεια εισοδήματος. Ο Οδηγός απευθύνεται σε δικαστές και εισαγγελείς που συμμετέχουν σε ποινικές υποθέσεις με  αντικείμενο τη χορήγηση αποζημίωσης/χρηματικής ικανοποίησης σε γυναίκες θύματα εγκληματικότητας, καθώς και σε δικηγόρους που παρέχουν νομική συνδρομή σε γυναίκες θύματα εγκλημάτων. Πραγματεύεται ζητήματα, όπως το κρίσιμο ενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο, κρίσιμους παράγοντες και αποδεικτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της περιουσιακής ζημίας και της μη περιουσιακής βλάβης που υφίστανται οι γυναίκες θύματα εγκληματικότητας.

 

 

FaLang translation system by Faboba
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok