Η ρήτρα της «Δημοκρατικής Κοινωνίας» στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κατηγορία: Συνταγματικό Δίκαιο - Μελέτες

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΙΝΑΚΙΔΗΣ,  Η ρήτρα της «Δημοκρατικής Κοινωνίας» στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ,  Πρόλογος Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, 507 σελ.

Οι Συμφωνίες έκδοσης και αμοιβαίας δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Κατηγορία: Συνταγματικό Δίκαιο - Μελέτες

ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ,  Οι Συμφωνίες έκδοσης και αμοιβαίας δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,  Αθήνα-Κομοτηνή 2004, 138 σελ.