Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων και της κατανομής των αρμοδιοτήτων των οργάνων του κράτους στην Κύπρο

Κατηγορία: Κυπριακά Μελετήματα

ΗΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων και της κατανομής των αρμοδιοτήτων των οργάνων του κράτους στην Κύπρο,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000, 258 σελ.

Το κυπριακό ζήτημα, η κυπριακή συνταγματική τάξη και η προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατηγορία: Κυπριακά Μελετήματα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,  Το κυπριακό ζήτημα, η κυπριακή συνταγματική τάξη και η προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000, 129 σελ.

Η οργάνωση της πολιτικής εξουσίας στην Κυπριακή Πολιτεία. Α΄ Το εκλογικό σώμα - Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Κατηγορία: Κυπριακά Μελετήματα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ,  Η οργάνωση της πολιτικής εξουσίας στην Κυπριακή Πολιτεία. Α΄ Το εκλογικό σώμα - Η Βουλή των Αντιπροσώπων ,  ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μ. Τριανταφυλλίδης, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1996, 256 σελ.