Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον Αστερισμό του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Κατηγορία: Forum

PETER HABERLE,  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον Αστερισμό του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου,  Εισαγωγή-Μετάφραση: Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2010, 49 σελ.

Νομικά ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στο παράδειγμα της Γερμανίας

Κατηγορία: Forum

ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ,  Νομικά ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στο παράδειγμα της Γερμανίας,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2010, 73 σελ.

Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς αναζήτηση μίας νέας θεσμικής ταυτότητας

Κατηγορία: Forum

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς αναζήτηση μίας νέας θεσμικής ταυτότητας,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, 37 σελ.