Το συνταξιοδοτικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων μέσα από τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κατηγορία: Δίκαιο - Δημόσιες Πολιτικές

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ,  Το συνταξιοδοτικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων μέσα από τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2009, 221 σελ.

Ο έλεγχος από τον εργοδότη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της ενασχόλησης του μισθωτού με το διαδίκτυο (πρόλογος Μιχάλης Σταθόπουλος)

Κατηγορία: Δίκαιο - Δημόσιες Πολιτικές

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,  Ο έλεγχος από τον εργοδότη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της ενασχόλησης του μισθωτού με το διαδίκτυο (πρόλογος Μιχάλης Σταθόπουλος),  Αθήνα-Κομοτηνή 2006, 151 σελ.