Φαρμακευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Λειτουργία της Αγοράς και Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Κατηγορία: Ερευνητικά Προγράμματα

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΟΛΝΑ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ,  Φαρμακευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Λειτουργία της Αγοράς και Ρυθμιστικό Πλαίσιο,  Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2005, 303 σελ.

Διερεύνηση και αξιολόγηση των μηχανισμών εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Κατηγορία: Ερευνητικά Προγράμματα

ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΤΣΗΣ - ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ,  Διερεύνηση και αξιολόγηση των μηχανισμών εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες,  Αθήνα-Κομοτηνή 2000, 344 σελ.