Εκτύπωση

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3316/05

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το δίκαιο ανάθεσης των δημοσίων έργων εκπροσωπώντας είτε φορείς του δημόσιου τομέα είτε εργοληπτικές επιχειρήσεις. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων που δεν είναι νομικοί.

Εισηγητής
Χρήστος Μητκίδης, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αξία συμμετοχής
325 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΜΟΡΦΕΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΔΙΤ & ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Εισηγητής

Παναγιώτης Σκουρής, ΔΝ - Δικηγόρος, Ελένη Τροβά, ΔΝ - Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
9 και 11 Δεκεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)

Κατηγορία: Σεμινάρια

Εισηγητής

Γεώργιος Αρτίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
8 και 10 Δεκεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Επίσης απευθύνεται σε διαχειριστές και συνιδιοκτήτες πολυώροφων κτιρίων. 

Εισηγητής
Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
3 και 4 Δεκεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Γενικοί όροι συναλλαγών και συλλογική προστασία μετά τον Ν. 3587/2007

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που καταρτίζουν Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) και δικηγόρους της δικαστηριακής πρακτικής που επιθυμούν να επεκτείνουν την επαγγελματική τους δράση στο πεδίο της (ατομικής και συλλογικής) προστασίας του καταναλωτή από καταχρηστικούς ΓΟΣ ή να εξοικειωθούν με τη σχετική ύλη. 

Εισηγητής
Απόστολος Τασίκας, Δρ. Ευρωπαϊκού Αστικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
25 και 27 Νοεμβρίου 2008

Εκτύπωση

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς, νομικούς, πολιτικούς και διοικητικούς επιστήμονες που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το διοικητικό δίκαιο και πιο συγκεκριμένα με τη διοικητική διαδικασία. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης. 

Εισηγητής
Βασίλειος Τζέμος, Δρ. Δημοσίου-Ευρωπαϊκού Δικαίου, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
24 και 26 Νοεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό) που συμμετέχουν στην αναπτυξιακή πορεία των υπηρεσιών υγείας. 

Εισηγητής
Λορένα Ανδρούτσου, Διδάκτωρ στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αξία συμμετοχής
250 €

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
18 και 19 Νοεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΚΝΝ 3459/2006)

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, εισαγ-γελείς, σωφρονιστικούς υπαλλήλους, προσωπικό φορέων αρμοδίων για την εκπόνηση ή υλοποίηση πολιτικής για τα ναρκωτικά (π.χ. Υπουργείου Υγείας, ΥΠΕΣΔΔΑ, Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Αγωγής Υπουργεί-ου Δικαιοσύνης, υπηρεσιακών μονάδων υπουργείων, ΟΚΑΝΑ) και σε μη νομικούς επαγγελματίες εμπλεκόμενους με τη διάθεση ουσιών.

Εισηγητής
Χάρης Παπαχαραλάμπους, ΔΝ - Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους, έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
10 και 12 Νοεμβρίου 2008

Εκτύπωση

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, εφαρμοστέου δικαίου και αναγνώρισης/ εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων. Το σεμινάριο είναι πρακτικά προσανατολισμένο και δίνει έμφαση στη σχετική νομολογία και στην εφαρμογή της στην πράξη τόσο στο πλαίσιο συμβάσεων όσο και ενώπιον των δικαστηρίων.

Εισηγητής
Χάρης Μεϊδάνης, ΔΝ - Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
3 και 4 Νοεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok