Εκτύπωση

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία, ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες

Εισηγητής
Αντώνης Κατσούλης, Μηχ.-Ηλεκτ. Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
2 και 3 Ιουλίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Για δικηγόρους και στελέχη επιχειρήσεων)

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους εταιριών, δικηγόρους της δικαστηριακής πρακτικής και στελέχη επιχειρήσεων που δεν είναι νομικοί.

Εισηγητής
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
25 και 26 Ιουνίου 2008, 18:00-22:00

Εκτύπωση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε προσωπικό του τομέα υγείας όλων των κατηγοριών (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό) που είτε διευθύνουν-συντονίζουν είτε αποτελούν μέρος ευρύτερης ομάδας εργαζομένων.

Εισηγητής
Κυριάκος Σουλιώτης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
21 και 22 Ιουλίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Έλεγχος Διακηρύξεων, προστασία ενώπιον τόσο Δικαστηρίων και Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς / δικηγόρους αναθετουσών αρχών ή επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, υπαλλήλους αναθετουσών και διαχειριστικών αρχών καθώς και Δικαστές.

Εισηγητής
Χάρης Συνοδινός, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
17 και 18 Ιουνίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

WORKSHOP: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (O Σχεδιασμός - Η Στρατολόγηση - Η Επιλογή - Η Πρόσληψη - Η Συνέντευξη - Η Προσαρμογή - Η Αξιολόγηση της απόδοσης και οι αμοιβές των εργαζομένων)

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τα οποία ασχολούνται με τον σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού, την στρατολόγηση, τις συνεντεύξεις και τις προσλήψεις του ανθρώπινου δυναμικού. Κατ’ εξοχήν απευθύνεται σε υπεύθυνους τμημάτων ανθρώπινων πόρων και του τμήματος προσωπικού.

Εισηγητής
Αλέξιος Βαρελάς, Msc. in Economics, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Α.Ε. ΣΤΟΝ Ν. 3604/2007 (Για δικηγόρους και στελέχη εταιρειών)

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, εταιρειών και τραπεζών.

Εισηγητής
Γεώργιος Μπαμπέτας, ΔΝ - Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
10 και 11 Ιουνίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Για δικηγόρους και στελέχη εταιρειών)

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους εταιριών, δικηγόρους της δικαστηριακής πρακτικής και στελέχη επιχειρήσεων που δεν είναι νομικοί.

Εισηγητής
Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
2 και 5 Ιουνίου 2008, 18:00 - 22:00

Εκτύπωση

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (συμπεριλαμβανομένου του νέου νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό)

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη της Δ/νσης Προσωπικού, Λογιστηρίου, Υπεύθυνους Μισθοδοσίας, Οικονομικούς Δ/ντές, Ελεύθερους Επαγγελματίες και όσους νομικούς και στέλεχη ασχολούνται με εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα

Εισηγητής/ές
Βασίλειος Γαμβρούδης, ΔΝ - Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 €

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
20 & 21 Μαΐου 2008, 17:00 – 21:00

Εκτύπωση

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Έκδοση, εκτέλεση, άμυνα - Πρακτικές όψεις - νομολογιακές εξελίξεις

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, δικηγόρους τραπεζών, επιχειρήσεων, σε δικηγορικές εταιρείες και σε δικαστές

Εισηγητής/ές
Σπυρίδων Τσαντίνης, ΔΝ - Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
19 Μαΐου 2008 17:00 – 21:00, 22 Μαΐου 18:00 – 22:00

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok