Εκτύπωση

ΕΠΙΤΑΓΗ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους τραπεζών και της δικαστηριακής πρακτικής, που επιθυμούν να επεκτείνουν την επαγγελματική τους δράση σε θέματα πιστωτικών τίτλων και ειδικότερα της επιταγής, αλλά και σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων για την εξασφάλιση ασφαλέστερων συναλλαγών.

Εισηγητής
Εισηγητής: Θεμιστοκλής Χατζηιωάννου, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για τους ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
11 και 12 Νοεμβρίου 2009, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Έλεγχος Διακηρύξεων, προστασία ενώπιον τόσο Δικαστηρίων και Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο και Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς / δικηγόρους αναθετουσών αρχών ή επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, υπαλλήλους αναθετουσών και διαχειριστικών αρχών καθώς και Δικαστές.

Εισηγητής
Χάρης Συνοδινός, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
9 και 10 Νοεμβρίου 2009, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους εταιριών, δικηγόρους της δικαστηριακής πρακτικής και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με προμήθειες του δημόσιου τομέα. Αφορά, επίσης, στελέχη του δημόσιου τομέα που ασχολούνται με τις προμήθειες.

Εισηγητής
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
10 και 11 Ιουνίου 2009, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Εισηγητής

Παναγιώτης Αρτίκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
17 & 19 Φεβρουαρίου 2009, 17:00 - 21:00

Εκτύπωση

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3316/05

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το δίκαιο ανάθεσης των δημοσίων έργων εκπροσωπώντας είτε φορείς του δημόσιου τομέα είτε εργοληπτικές επιχειρήσεις. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων που δεν είναι νομικοί.

Εισηγητής
Χρήστος Μητκίδης, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αξία συμμετοχής
325 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΜΟΡΦΕΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΔΙΤ & ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Εισηγητής

Παναγιώτης Σκουρής, ΔΝ - Δικηγόρος, Ελένη Τροβά, ΔΝ - Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
9 και 11 Δεκεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)

Κατηγορία: Σεμινάρια

Εισηγητής

Γεώργιος Αρτίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
8 και 10 Δεκεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Επίσης απευθύνεται σε διαχειριστές και συνιδιοκτήτες πολυώροφων κτιρίων. 

Εισηγητής
Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
3 και 4 Δεκεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Γενικοί όροι συναλλαγών και συλλογική προστασία μετά τον Ν. 3587/2007

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που καταρτίζουν Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) και δικηγόρους της δικαστηριακής πρακτικής που επιθυμούν να επεκτείνουν την επαγγελματική τους δράση στο πεδίο της (ατομικής και συλλογικής) προστασίας του καταναλωτή από καταχρηστικούς ΓΟΣ ή να εξοικειωθούν με τη σχετική ύλη. 

Εισηγητής
Απόστολος Τασίκας, Δρ. Ευρωπαϊκού Αστικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
25 και 27 Νοεμβρίου 2008

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok