Εκτύπωση

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς, νομικούς, πολιτικούς και διοικητικούς επιστήμονες που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το διοικητικό δίκαιο και πιο συγκεκριμένα με τη διοικητική διαδικασία. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης. 

Εισηγητής
Βασίλειος Τζέμος, Δρ. Δημοσίου-Ευρωπαϊκού Δικαίου, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
24 και 26 Νοεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό) που συμμετέχουν στην αναπτυξιακή πορεία των υπηρεσιών υγείας. 

Εισηγητής
Λορένα Ανδρούτσου, Διδάκτωρ στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αξία συμμετοχής
250 €

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
18 και 19 Νοεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΚΝΝ 3459/2006)

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, εισαγ-γελείς, σωφρονιστικούς υπαλλήλους, προσωπικό φορέων αρμοδίων για την εκπόνηση ή υλοποίηση πολιτικής για τα ναρκωτικά (π.χ. Υπουργείου Υγείας, ΥΠΕΣΔΔΑ, Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Αγωγής Υπουργεί-ου Δικαιοσύνης, υπηρεσιακών μονάδων υπουργείων, ΟΚΑΝΑ) και σε μη νομικούς επαγγελματίες εμπλεκόμενους με τη διάθεση ουσιών.

Εισηγητής
Χάρης Παπαχαραλάμπους, ΔΝ - Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους, έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
10 και 12 Νοεμβρίου 2008

Εκτύπωση

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, εφαρμοστέου δικαίου και αναγνώρισης/ εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων. Το σεμινάριο είναι πρακτικά προσανατολισμένο και δίνει έμφαση στη σχετική νομολογία και στην εφαρμογή της στην πράξη τόσο στο πλαίσιο συμβάσεων όσο και ενώπιον των δικαστηρίων.

Εισηγητής
Χάρης Μεϊδάνης, ΔΝ - Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
3 και 4 Νοεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Εισηγητής
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
22 και 23 Οκτωβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Εισηγητής
Παναγιώτης Αρτίκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Αξία συμμετοχής
250€ (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
21 και 23 Οκτωβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που ασχολούνται κυρίως με αστικό δίκαιο

Εισηγητής
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Δ/ντής Νομικής Διεύθυνσης στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. - ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ, Δικηγόρος, Υποδ/ντρια Νομικής Διεύθυνσης ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
16 και 17 Οκτωβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Εισηγητής
Γεώργιος Αρτίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
14 και 16 Οκτωβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους εταιριών, δικηγόρους της δικαστηριακής πρακτικής και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με προμήθειες του δημόσιου τομέα. Αφορά, επίσης, στελέχη του δημόσιου τομέα που ασχολούνται με τις προμήθειες.

Εισηγητής
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
7 και 8 Οκτωβρίου 2008, 17:00-21:00

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok