Εκτύπωση

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Οικονομικές Καταστάσεις

Κατηγορία: Σεμινάρια

Εισηγητής
Ιωάννης Σώρρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
7 και 9 Οκτωβρίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρακτικές εφαρμογές

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς και σε επιχειρήσεις

Εισηγητής
Γεώργιος Μπαμπέτας, ΔΝ - Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
22 και 23 Σεπτεμβρίου 2008, 17:00 - 21:00

Εκτύπωση

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Έκδοση, εκτέλεση, άμυνα - πρακτικές όψεις - νομολογιακές εξελίξεις

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, δικηγόρους τραπεζών, επιχειρήσεων, σε δικηγορικές εταιρείες και σε δικαστές

Εισηγητής
Σπυρίδων Τσαντίνης, ΔΝ - Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
29 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου 2008, 17:00 - 21:00

Εκτύπωση

ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατηγορία: Σεμινάρια


Εισηγητής
Παναγιώτης Αρτίκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Αξία συμμετοχής
250 €

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
30 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου 2008, 17:00 - 21:00

Εκτύπωση

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το δίκαιο εκτέλεσης των δημοσίων έργων εκπροσωπώντας είτε φορείς του δημόσιου τομέα είτε εργοληπτικές επιχειρήσεις. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων που δεν είναι νομικοί

Εισηγητής
Χρήστος Μητκίδης, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αξία συμμετοχής
250€ (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%) 

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
7 και 8 Ιουλίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Για δικηγόρους και στελέχη εταιριών)

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους εταιριών, δικηγόρος της δικαστηριακής πρακτικής και στελέχη επιχειρησέων που δεν είναι νομικοί.

Εισηγητής
Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
15 και 17 Ιουλίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Έλεγχος Διακηρύξεων, προστασία ενώπιον τόσο Δικαστηρίων και Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς / δικηγόρους αναθετουσών αρχών ή επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, υπαλλήλους αναθετουσών και διαχειριστικών αρχών καθώς και Δικαστές.

Εισηγητής
Χάρης Συνοδινός, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
21 και 22 Ιουλίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το δίκαιο εκτέλεσης των δημοσίων έργων εκπροσωπώντας είτε φορείς του δημόσιου τομέα είτε εργοληπτικές επιχειρήσεις. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων που δεν είναι νομικοί

Εισηγητής
Χρήστος Μητκίδης, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
14 και 15 Ιουλίου 2008, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους εταιριών, δικηγόρους της δικαστηριακής πρακτικής και στελέχη επιχειρήσεων που δεν είναι νομικοί

Εισηγητής
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
2 και 3 Ιουλίου 2008, 18:00-22:00

Εκτύπωση

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία, ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες

Εισηγητής
Αντώνης Κατσούλης, Μηχ.-Ηλεκτ. Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
2 και 3 Ιουλίου 2008, 17:00-21:00

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok