Ανακοίνωση θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη / Project Manager

Posted in The centre

Ανακοίνωση θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη / Project Manager

Εκπαίδευση
- Πτυχίο Νομικής/Πολιτικής Επιστήμης/Οικονομικών/Δημόσιας Διοίκησης
- Μεταπτυχιακός τίτλος θα ληφθεί υπόψη
- Άριστη γνώση αγγλικών
- Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Εμπειρία

- Eμπειρία στη διεκδίκηση κοινοτικών προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, grants, twinning κ.λπ.
- Γνώση των διαδικασιών κοινοτικών διαγωνισμών και εμπειρία στην κατάρτιση προσφορών, προϋπολογισμών κ.λπ.
- Εμπειρία στη διαχείριση και στην υλοποίηση ερευνητικών έργων (project management), έργων τεχνικής βοήθειας κλπ.
- Εμπειρία στη συγγραφή αναφορών και εκθέσεων

Συμπληρωματικά προσόντα
- Ικανότητα επικοινωνίας
- Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
- Καλή γραπτή και προφορική έκφραση στα ελληνικά και τα αγγλικά


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό το αργότερο μέχρι 8 Μαΐου 2017 στο fax 210 33 90 522 ή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok